new year's day, space, stars-6790597.jpg

Aktuellt

Vi börjar fr.o.m. Januari, 2022 med Labrida för att hjälpa er som har tandköttsjukdom runt tand eller implantat. Labrida är en välkänd och effektiv behandling för tandköttsjukdomar.

Labrida BioClean™ , Struamann

– Användarvänlig
– Skonsam för patient
– Skapar inga aerosoler (viktigt under covid-19)
– Repar ej implantatytan
Bibehålla peri-implantär hälsa
– Behandling av peri-mukosit och peri-implantit

-Förebyggande av peri-implantit

Fibrerna i Labrida BioClean ™ borste är gjorda
av chitosan som är:
– en icke-allergiframkallande marin biopolymer
– biokompatibel och har dokumenterat
bakteriostatiska och antiinflammatoriska egenskaper