Digital Avtryck och Guidad kirurgi

Med hjälp av CBCT röntgen kan man undersöka  käkbenet och planera för implantatinstallering. För CBCT röntgen skickas remiss till Lund.

Digital avtryck utförs med Trios 3shape scanner.

Med hjälp guidad skena installerar  man implantatet i den bästa möjliga position i käkbenet.