behandlingar

Allmän tandvård

Apneskena

Sömnapne, korta upprepande andningsuppehåll under nattetid är ett allvarligt problem som måste tas hand om. Oftast är det ens partner som klagar över snarkning, men även trötthet på morgonen kan vara tecken på sömnapné. Ni får kontakta sjukvården för utredning. Det finns olika behandlingar baserat på hur allvarlig er sömnapné är. En av dem behandlingarna är Apneskena. Efter utredning av sömnapné får ni remiss från ÖNH specialist till tandläkare för utförande av Apneskena. Det görs först en undersökning av tänderna. Om det behövs lagning eller annan behandling så gör man det i första hand. Sedan tar man avtryck och skickar det till en tandtekniker. Det finns många olika modeller av apneskena men vi gör mest av en modell som heter Duoblock. Det betyder att skenor i överkäke och underkäke är separata. Det gör att man får röra sin underkäk vilket känns mer behagligt för de flesta. Se bilderna. Ni får information och anvisning om hur man ska ta hand om sin apneskena beroende på material. Nedan finns all information om apneskena via 1177: https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/andningssvarigheter-och-andningsuppehall/obstruktiv-somnapne/  

Avtagbar Protes

Vid delvis tandlöshet finns olika behandlingsalternativ som tandstödd bro, implantatstödd bro och partiell avtagbar protes. Vid hel tandlöshet finns alternativet käkbensförankrad implantatstödd bro eller hel protes.
Avtagbar protes och hel protes är inte tand eller käkbensförankrad och man kan ta av dem.
När du får din protes
Munnen kan behöva lite tid för att vänja sig vid protesen. Det kan ömma och göra lite ont i början och protesen behöver ibland justeras 2-3 gånger hos oss. Du kontaktar oss för akut besök om du känner obehag. Efter det brukar smärtan snart gå över. Det krävs också en del övning för att lära sig tala och tugga obehindrat med en protes. Det gäller att kontrollera protesen med hjälp av munnens muskler.

Skötsel av protesen
Skölj protes och mun efter varje måltid, och rengör protesen ordentligt två gånger om dagen. Använd en mjuk tandborste och protestandkräm, oparfymerad flytande tvål eller oparfymerat diskmedel. Borsta samtidigt gom och tandkött, dels för att få rent, dels för att massera så att du får en ordentlig blodcirkulation i slemhinnorna. För att behålla sin passform är det viktigt att protesen inte får torka ut, så under natten bör den sitta kvar i munnen eller förvaras i ett glas vatten.
Protesen kan efter en tid få tandstensbeläggning som inte går att få bort med tandborsten och då kan man lägga protesen i rengörningstabletter som man löser upp i vatten, t.ex. Corega tabs. Man kan lägga protesen i lösning, bestående av en matsked ättika i ett halvt glas vatten. Några timmar brukar räcka.
Garanti
Vi lämnar ett års garanti på avtagbara tandersättningar.

Bettskena

En Bettskena är ett skydd för tänderna och käkleden. Den har olika funktioner baserat på patientens besvär. Patienter som gnisslar tänder, spänner käken eller pressar tungan (para funktioner) orsakar problem för käkleden, tuggmuskler och tänderna. Det gör att tugg apparaten belastas mycket vid para funktioner och slits under tiden. Symptomen för käkledsskada är knäppningar i käken, smärta eller lösning i käken. Symptomen vid belastning av tuggmuskler är huvudvärk, ont i nacken och axlar. Det beror på att nervsystemet i nacken och käken har nära påverkan på varandra och oftast har detta även samband med stress. Symptomen vid skada av tänderna är slitage på tuggytan, sprickor i både friska och lagade tänder och smärta i tänderna. För att minska belastningen på tuggmuskler och tänderna kan man få bettskenan gjord hos oss. Man får information om övningar för att slappna av i musklerna och avlasta bettet.

Fyllningsterapi

Vid förlust av tandsubstans pga karies eller fraktur brukar lagning vara den bästa behandlingen för tanden. Detta görs med en material som heter komposit. Ljushärdande komposit är idag den typ av material som dominerar vid direkt fyllningsterapi eller lagning. Komposit ihop med bondingmaterial ger fördelen av en adhesiv förankring och innebär mindre avverkning av tandsubstans med god estetik. Dagens material uppvisar goda mekaniska egenskaper, vilket tillsammans med den adhesiva retentionen förbättrat långtidsprognosen. Vid omfattande förlust av tandsubstans eller vid tandgnissling (bruxism) är tanden svag och därför rekommenderas krona.

Rotbehandling

Behandling av rotkanalen krävs när det uppstår pulpanekros som är en följd av karies eller tandtrauma. Pulpan kan vara delvis eller totalt nekrotisk och den kan vara steril eller infekterad med symptom och/eller röntgenologiska fynd. Rotbehandlingen syftar till att avlägsna döda och vitala pulparester. I händelse av infektion syftar behandlingen även till att avdöda bakterier. Efter avlägsning av pulpa görs rotfyllningsmomentet som är den avslutande delen av den endodontiska behandlingen. Detta syftar till att försegla tanden och förhindra mikroorganismer från att växa i rotkanalsystemet och att förhindra läckage till rotkanalssystemet från kronan och den närstående vävnaden. Det görs uppföljning efter rotbehandling vid revisionsundersökning. Vid omfattande tandsubstansförlust efter rotbehandling är tanden svag och därför rekommenderas krona för att skydda tanden från ytterligare fraktur.